Auto serwis

48 14 657 55 00

Modus - Pack 

Akcesoria do pakowania to szeroki asortyment dodaktów używanych przy pakowaniu foliami, taśmami klejącymi oraz taśmami do bandowania. Są to także ręczne urządzenie wspomagajace prawidłowe klejenie taśm do kartonów, owijanie palet folią stretch, spinanie taśm do bandowania oraz zabezpieczanie taśm PP przed ostrymi krawędziami. To także różnego rodzaju ostrza pomagające rozpakować towar.

Akcesoria do pakowania

Zapinki do taśm polipropylenowych 

druciane , blaszane, plastikowe

Do spinania taśm przy użyciu paskowaczy lub napinaczy używa się zapinek metalowych lub zapiek drucianych.

W przypadku lekkich ładunków niewymagających dużych naprężeń taśm możliwe jest stosowanie plastikowych klamerek.

Paskowacze i napinacze do taśm PP 

 

Zadaniem paskowacza jest spięcie taśm polipropylenowych przy pomocy zapinki metalowej, natomiast zadaniem napinacza jest ułatwienie osiagnięcia prawidłowego naprężenia taśmy w przypadku, gdy użyliśmy do spinania taśm zapinkę drucianą lub plastikową klamerkę. Posiadamy w ofercie paskowacze o rozmiarach 12, 16, 19 mm.

►Paletyzery ręczne do folii stretch  

 

Paletyzery ułatwiają osobie pakującej równomierną aplikację folii stretch, zabezpieczają dłonie przed otarciami powodowanymi obracającą się w rękach rolką oraz pozwalają zachować odpowiednie naprężenie folii na pakowanej palecie. Mogą być wykonane w trwalszej wersji metalowej lub mniej odpornej na zużycie, ale znacznie tańszej plastikowej.

►Zaklejarki do taśm klejących.  

 

Zaklejarki do taśm samoprzylepnych ułatwiają prawidłowy docisk taśmy do zaklejanej powierzchni oraz równo odcinają taśmę na końcu pakowanego produktu. Dzięki użyciu zaklejarki kartony są zaklejone prawidłowo i estetycznie.

Produkt

Zastosowanie dla taśm o szerokościach

Zapinka metalowa                    

13, 16, 19 mm

Zapinka druciana

13, 16, 19 mm

Klamerka plastikowa

9 - 16 mm

Copyright 2017 leanCo Group©