Nowoczesna wizja Inwencja Kompetencje

Nasz system zarządzania  został zarejestrowany jako spełniający wymagania norm ISO 9001 i HACCP.

Modus - Pack  

Najwyższe standardy jakości!

Pracujemy wg standardów

ISO 9001-2008

Nasze zarządzanie organizacją oparte jest na podejściu określanym skrótem TQM (ang. Total Quality Management), w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków, a także dla społeczeństwa.

D-U-N-S:422216002

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.